Tarieven

Generalistische Basis GGZ

Onder de 18 jaar geldt met ingang van 2015 de Jeugdwet:

 

Boven de 18 jaar wordt psychologische zorg vergoed:

 

Tarieven: